Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların Ortak Özellikleri

 1. Hücresel Yapı
 2. Yapısal Benzerlik
 3. Organizasyon
 4. Beslenme
 5. Solunum
 6. Boşaltım
 7. Hareket
 8. Üreme
 9. Büyüme-Gelişme ve Ölüm
 10. Metabolizma
 11. Sindirim ve Dolaşım

1. Hücresel Yapı: Tek hücreli ve çok hücreli canlıların tümünde hücresel yapı bulunur

 

2.Yapısal Benzerlik: Bütün canlıların hücre gruplarında, DNA, RNA, Ribozom,Enzim,ATP,Protein, Karbonhidrat, Yağ, Mineraller ve su gibi kimyasal maddeler bulunur.

 

3. Organizasyon: Tek hücreli canlılarda hücre organelleri arasında iş bölümü varken, çok hücreli canlılarda ise hücreler arası iş bölümü ve düzen vardır.

Bu organizasyon şu şekildedir;

organel

canlilarin ortak

 

4. Beslenme: Her canlı yaşamını sürdürmek ve diğer hayatsal olayları gerçekleştirmek için besine ihtiyaç duyar. Beslenme canlılarda 2 şekilde gerçekleşir, Kendi besinini üreten yani ototrof canlılar, besinlerini dışarıdan hazır olarak alan heterotrof canlılar.

Ototrof canlılar inorganik bileşiklerden organik bileşikler elde ederler.

 

5. Solunum: Canlılar hayatlarının devam için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Solunum sonucu ATP(Enerji) açığa çıkar. Açığa çıkan enerji canlının yaşamı için gereklidir. Solunum 2 şekilde olur. Oksijenli ve oksijensiz solunum olarak.

 

a) Oksijenli solunum (aerob)

Besinlerin oksijen yardımıyla parçalanması sonucu enerji oluşumu gerçekleşir.

 

b) Oksijensiz solunum (anaerob)

Oksijen kullanılmadan enerji üretilebilir.

 

6.Boşaltım: Canlılar boşaltım yaparak için dengeyi(homeostazi) korurlar. Boşaltım olayını her canlı yapar. Bitkiler terleme ve yaprak dökümü yolu ile, hayvanlar ve insanlar terleme,idrar ve dışkılama yöntemiyle.

 

7.Çevresel Uyarılara Tepki ve Hareket:

hareket

Tüm canlılar hareket eder, hareketten kasıt bir yerden başka bir yere gitmek değildir. Bitkiler yönelim hareketi yaparlar. Bitkiler, ağaçlar oldukları yerden bir başka yere gidemezler. Örneğin; Ay çiçeği yüzünü daime güneşe doğru çevirir. Bitkilerin kökleri suya doğru uzanır. Akşam sefası çiçeği gibi bir çok örnek verilebilir.

Hareket 2 başlıkta incelenir, Aktif hareket ve pasif hareket, aktif hareketi insanlar ve hayvanlar yaparken pasif hareketi bitkiler yapar.

Tüm canlılar çevresel uyarılara tepki oluştururlar. Bitkilerde ışığa yönelim vardır.

 

8.Üreme: Üreme neslin devamı için şarttır, ancak yaşamın devamı için gerekli değildir. Bir canlı üremeden de hayatta kalabilir, sadece soyunu devam ettiremez. Üreme 2 ye ayrılır

Eşeyli Üreme ve Eşeysiz Üreme olmak üzere 2 ana başlıktan oluşur.

a) Eşeyli üreme: Bazı tek hücreli canlılar ile çok hücreli canlılarda görülür. Eşeyli üremede, üremenin gerçekleşmesi için 2 canlıya ihtiyaç vardır.

b)Eşeysiz üreme: Eşeysiz üreme genellikle tek hücre canlılara görülür. Bakteri, amip gibi canlılar örnek verilebilir. Eşeysiz üreyen canlılarda üreme bölünme ile gerçekleşir. Deniz yıldızı buna örnek verilebilir.

eseysiz ureme

 

9.Büyüme, Gelişme ve Ölüm: Her canlı doğumla oluşmak zorunda değil, tek hücreli canlıları hatırlarsanız doğum ile değil bölünme ile çoğalırlar. Bu nedenle Her canlı büyür, gelişir ve ölür.

Büyüme; Hücre hacminin gelişmesi yada hücre sayının artmasıyla gerçekleşir.

 

10. Metabolizma: Yapım ve yıkım olayları her canlıda gerçekleşir. Canlının beslenmesi bunu gerektirir. Beslenen canlı gelişir, gelişen canlı yaşlanan hücrelerini yıkıma uğratır ve yeni hücre meydana getirir.

Metabolizma olaylarının gerçekleşmesi için tüm canlılarda, Hücre zarı, DNA,RNA,Enzim,Ribozom ve Sitoplazma bulunur.

Metabolizma 2 ana başlıkta ele alınır. Anabolizma(yapım, Katabolizma(yıkım). 

 

11. Sindirim ve Dolaşım

 • Tüm canlılarda enzim sentezi gerçekleşir.
 • Sindirim olayları hücre içinde olabileceği gibi hücre dışında da gerçekleşir.
 • Sindirim olaylarına Hidroliz denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu